Gotland / Livet liksom / 13 juli, 2017

Vind i håret och sol på kinderna