Huset / Kammebornias djur / Livet liksom / Vårt rum / 24 september, 2014

En vanlig dag i september