King of Kammebornia / 14 maj, 2017

En del av det vi kallar livet